Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$701.39 + VAT
$779.32 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$1,032.87 + VAT
$1,147.63 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$951.20 + VAT
$1,056.89 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,470.03 + VAT
$1,633.37 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$768.64 + VAT
$854.05 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$1,056.89 + VAT
$1,174.32 + VAT
1