Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$641.73 + VAT
$713.03 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$945.01 + VAT
$1,050.01 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$870.29 + VAT
$966.99 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,344.99 + VAT
$1,494.43 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$703.26 + VAT
$781.40 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$966.99 + VAT
$1,074.43 + VAT
1