Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Lite Scada License

$770.81 + VAT
$856.45 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Lite Scada License

$1,135.10 + VAT
$1,261.22 + VAT

Movicon SCADA
64 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,045.34 + VAT
$1,161.49 + VAT

Movicon SCADA
128 I/O byte Runtime Pro Scada License

$1,615.53 + VAT
$1,795.04 + VAT

Runtime SCADA
50 Tag Runtime Movicon Next SCADA Licence

$844.72 + VAT
$938.58 + VAT

Runtime SCADA
100 Tag Runtime Movicon Next Scada License

$1,161.49 + VAT
$1,290.55 + VAT
1