IME TDGA2 Troid Akım Trafosu
28 mm

$25.00 + KDV
$35.98 + KDV

IME TDGB2 Troid Akım Trafosu
35 mm

$25.92 + KDV
$37.31 + KDV

IME TDGH2 Troid Akım Trafosu
60 mm

$29.62 + KDV
$42.65 + KDV

IME TDGC2 Troid Akım Trafosu
80 mm

$34.25 + KDV
$49.32 + KDV

Pals Çıkış Modülü
Nemo96 HD/HD+  Enerji Analizörü modelleri ile kullanılabilir.

$41.91 + KDV
$52.39 + KDV

IME TDGD2 Troid Akım Trafosu
110 mm

$45.20 + KDV
$65.08 + KDV

IME Analog Ampermetre
AQ96E serisi
1500/5 A  2xIn

 

$55.88 + KDV
$69.85 + KDV

IME TDGE2 Troid Akım Trafosu
140 mm

$60.01 + KDV
$86.40 + KDV

RD1AF13B Delta D2-L Kaçak Akım Cihazı
Giriş Gerilimi : 230V AC
Değer Aralığı: 0,03-30 A

$68.40 + KDV
$97.80 + KDV

IME Pals Toplama Modülü

 

$72.65 + KDV
$90.81 + KDV

IME Enerji Sayacı
RS485 Haberleşmeli

 

$72.65 + KDV
$90.81 + KDV

RS485 Haberleşme Modülü
Nemo96 HDL/HD/HD+  Enerji Analizörü modelleri ile kullanılabilir.

$77.31 + KDV
$96.63 + KDV

IME TDGF2 Troid Akım Trafosu
210 mm

$99.66 + KDV
$143.51 + KDV

IME Enerji Sayacı
LCD Göstergeli
 

$100.59 + KDV
$125.74 + KDV

IME Enerji Sayacı
3x230(400) V   50 Hz
 

$115.49 + KDV
$144.37 + KDV

Bacnet Haberleşme Modülü
Nemo96 HD/HD+  Enerji Analizörü modelleri ile kullanılabilir.

$122.01 + KDV
$152.52 + KDV

IME Enerji Sayacı
3x230(400) V   50/60 Hz
 

$130.40 + KDV
$162.99 + KDV

Nemo 96 HDL Enerji analizörü
Enerji Girişi 80-165 VAC / 110-300 VDC
 

$178.13 + KDV
$197.92 + KDV

IME TDAA2 Troid Akım Trafosu
Açılabilir tip
110 mm

$194.84 + KDV
$279.42 + KDV

IME TDAB2 Troid Akım Trafosu
Açılabilir tip
150 mm

$227.54 + KDV
$327.15 + KDV

Ethernet Haberleşme Modülü
Nemo96 HD/HD+  Enerji Analizörü modelleri ile kullanılabilir.

$246.82 + KDV
$308.53 + KDV

IME TDAC2 Troid Akım Trafosu
Açılabilir tip
300 mm

$448.29 + KDV
$644.99 + KDV
1